Zjazd w Powiecie Gryfickim

Zgodnie z ustalonym terminem 19 listopada b.r. w Szkole Podstawowej nr 2 w Płotach  przeprowadzono Zjazd Sprawozdawczo - Wyborczy OPZOSP RP w Gryficach. W Zjedzie uczestniczyło na 26 , 22 delegatów oraz 13 przedstawicieli do nowego Zarządu Powiatowego. W obecności władz resortowych naszej organizacji byli obecni : Radny Sejmiku Wojewódzkiego Zygmunt Dziewguć ,Członka Prezydium ZOWZOSP RP  Zygmunta Andrzejewskiimg 2565,były Poseł a obecnie Wiceprezes WFOŚiGW w Szczecinie Konstanty T. Oświęcimski, Komendanci Komendy Powiatowej PSP w Gryficach i innych służb mundurowych w tym nadleśnictwa i wędkarze. Obecni byli przedstawiciele samorządów z Przewodniczącą Komisji Bezpieczeństwa Rady Powiatu Gryfickiego Lidią Przybysławską oraz liczne media .Zjazd rozpoczął Prezes ustępujący dh Franciszek Gródecki który powitał delegatów oraz  zebranych gości.  Młodzieżowa Orkiestra Dęta z OSP Płoty ,odegrała stosowne sygnały Związku oraz hymn Św. Floriana. Uczczono minutą ciszy pamięć druhów którzy odeszli na wieczną wartę w minionej kadencji. Wręczone medale i odznaczenia : dh Jan Lenard  wieloletni działacz , prezes różnych szczebli zarządów a obecnie wiceprezes powiatowy i prezes OSP Gryfice ,decyzją Prezydium ZG ZOSP RP w warszawie otrzymał medal Bolesława Chomicza, a druh Bogusław Miler z OSP Rybokarty gm. Gryfice za wieloletnia służbę został odznaczony Złotym medalem za zasługi dla pożarnictwa. Po wysłuchaniu sprawozdań i dyskusji ,ustępujący Zarząd otrzymał absolutorium   przy trzech głosach wstrzymujących. W wyniku ukostytuowania się członków  Zarządu wybrano władze powiatowej organizacji. Stosunkiem głosów 8 do 5 ( jeden wstrzymujący) , nowym Prezesem Powiatowym na pięcioletnią kadencję wybrano dh Franciszka Gródeckiego. Wiceprezesami zostali wybrani  druhowie ; Jan Lenard , Kazimierz Kwiatkowski, Marek Gołuchowski , Janusz Ławruszko. Sekretarzem jest dh Piotr Strojek a Skarbnikiem ponownie dh Stanisław Hypta. Przedstawicielami do nowego Zarządu Wojewódzkiego  wybrano  druhów :Franciszek Gródecki , Jan Lenard i Marek Gołuchowski . Wspomniani druhowie są też delegatami wraz z druhem Andrzejem Szczygieł na Zjazd Wojewódzki. Powiatową Komisję Rewizyjną tworzą druhowie:  Małgorzata Jabłońska , Damian Ragus - Przewodniczący Komisji i Adam Dąbrowski. Po przyjęciu stosownych uchwał i wyborze Kapelana Powiatowego Strażaków ks. Ireneusza Pastryka na Honorowego Członka Zarządu, przewodniczący zjazdu dh Marek Gołuchowski przekazał nowo wybranemu Prezesowi przewodniczenie , który dziękując  przedstawicielom za wybór a  gościom za obecność zamknął Zjazd zapraszając wszystkich na wspólny obiad.

Tekst F.G 

zdjęcia St. Razmus.

Powiatowe Zawody Sportowo-Pożarnicze Drużyn OSP Powiatu Gryfickiego”


img 6460W dniu 04.10.2015 roku na stadionie w Niechorzu odbyły się Powiatowe Zawody Sportowo – Pożarnicze Drużyn Ochotniczych Straży Pożarnych powiatu gryfickiego.

Głównym Sędzią Zawodów był st. Kpt.  Roman Pikulski z KPPSP w Gryficach. W zawodach wzięło 5 drużyn męskich oraz 5 drużyn KDP, reprezentujących jednostki OSP. Organizatorem zawodów byli: Starosta Gryficki Kazimierz Sać, Prezes Zarządu OP Z OSP RP dh Franciszek Gródecki  oraz Wójt Gminy Rewal Robert Skraburski. Goście zawodów: Poseł na Sejm RP Konstanty Tomasz Oświęcimski, Wiceprezes Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i GW Radosław Mackiewicz, Wicestarosta Gryficki Ireneusz Wojciechowicz, Burmistrz Gryfic Andrzej Szczygieł, Wójt Gminy Brojce Stanisław Gnosowski, Wójt Gminy Rewal Robert Skraburski Nadleśniczy Nadleśnictwa Gryfice Paweł Gzyl oraz Komendant Powiatowy PSP w Gryficach bryg. Dariusz Sobczyk. Oprawę muzyczną zawodów zabezpieczyła Młodzieżowa Orkiestra Dęta z Płotów pod kierunkiem dh Łukasza Chyły która po wprowadzeniu zawodników na murawę stadionu i odegraniu hymnu Św. Floriana dała pokaz paradny.

Czytaj więcej: Powiatowe Zawody Sportowo-Pożarnicze Drużyn OSP Powiatu Gryfickiego”

Dzień Kobiet po strażacku.

sam 1448 noweDzięki uprzejmości Starosty Gryfickiego Kazimierza Sacia oraz Wójta Gminy Brojce ,Zarząd Oddziału Powiatowego OSP RP w Gryficach już po raz czwarty zorganizował Święto Kobiet tym razem w świetlicy wiejskiej w Brojcach dla naszych pięknych Druhen z powiatu gryfickiego. Na godz. 18.00 do wspomnianej sali przyjechało ponad 70 druhen. Tradycyjnie w uroczystości uczestniczyli członkowie Prezydium naszego Zarządu Powiatowego w Gryficach wraz z Wójtem Gminy Brojce Panem Stanisławem Gnosowskim .   Przygotowaliśmy kilka niespodzianek w postaci smacznego poczęstunku, zespołu muzycznego , który przygrywał ciekawą muzykę nie tylko do słuchania . Główną atrakcją były kwiaty słynne biało – czerwone goździki , czekolada i oczywiście rajstopy. Fundatorami upominków byli: Starosta Gryficki, Wójt Gminy Brojce oraz oczywiście nasz Zarząd Oddziału Powiatowego OSP RP w Gryficach. Miłym zaskoczeniem była obecność na uroczystości licznej grupy mediów , które koniecznie chciały zobaczyć jak wygląda spotkanie z okazji Święta Kobiet w naszej organizacji. Impreza była bardzo udana , Panie bawiły się przy suto zastawionym stole i dobrej muzyce do północy w wigilię Dnia Kobiet. W imieniu Zarządu Powiatowego OSP RP w Gryficach serdecznie dziękuję wszystkim współorganizatorom oraz fundatorom upominków, a naszym kochanym Druhnom dobrego zdrowia i zadowolenia z przynależności do naszej formacji.  

F. G.                             

Narada Roczna Powiat Gryficki

img 9822W miniony piątek 27 lutego 2015 r. dzięki bardzo dobrej współpracy Oddziału Powiatowego Związku OSP RP w Gryficach ze Starosta Gryfickim już po raz 6 na Zamku w Płotach zorganizowano Odprawę Roczną Strażaków Ochotników podsumowującą miniony 2014 r. Organizatorami spotkania byli Pan Kazimierz Sać Starosta Gryficki, Pan Marian Maliński Burmistrz Płotów wraz z naszym Oddziałem Powiatowym OSP RP. Do wspomnianego Zamku przybyło 150 Strażaków Ochotników z 6   Gmin reprezentujących blisko 1300 osobowa Formację , której na imię Ochotnicza Straż Pożarna. Dopisali również i goście : Byli obecni Poseł na Sejm RP dh K. Tomasz Oświęcimski, nadbryg. Marek Kowalski – Z-ca Komendanta Głównego PSP w Warszawie , Członek Zarządu Głównego OSP RP dh Tomasz Tamborski, Radni Sejmiku Woj. A. Łącki i Z. Dziewguć , Wiceprezes ZOWZ OSP RP w Szczecinie dh Jerzy Bartnik, Z-ca Kom. Woj. PSP bryg. Zbigniew Kwiatkowski, st.bryg. Edward Pruski Z-ca Komendanta Szkoły Aspirantów w Poznaniu, mł .bryg Mieczysław Burzyński – Kom Powiatowy PSP w Kołobrzegu, ks. mł.bryg. Ryszard Szczygieł, płk Jerzy Dudzik Dyr. ZK w Nowogardzie. Zygmunt Leszczyński Prezes ZW PZŁ w Szczecinie Powiat nasz reprezentowali : Pan Kazimierz Sać Starosta Gryficki, dh M. Gołuchowski Przewodniczący Rady Powiatu, dh J. Ławruszko – Etatowy Członek Zarządu Powiatu Gryfickiego, Ks. I. Pastryk Kapelan Powiatowy OSP, bryg. Dariusz Sobczyk Komendant Powiatowy PSP w Gryficach, mł. bryg Leonard Rysak Prezes Zarządu Koła Emerytów i Rencistów Pożarnictwa RP, mjr M. Jabłońska Kier. OZ w Płotach, Pan Paweł Gzyl Nadleśniczy Nadleśnictwa Gryfice, st. Kpt. Roman Pikulski Z-ca Kom. Pow. PSP w Gryficach , Pan Bogdan Przybysz Prezes PZW Koło „Amur „w Płotach.

Czytaj więcej: Narada Roczna Powiat Gryficki

STRAŻACKIE ZADUSZKI

To już po raz trzeci brać strażacka z powiatu gryfickiego spotkała się na tradycyjnych Zaduszkach Strażackich. Tym r397545 1497203587217193 5532810807261465373 nazem gospodarzami uroczystości byli druhowie z Zarządu Gminnego OSP w Karnicach. Druhowie Janusz Ławruszko i Piotr Strojek wraz z druhami OSP w Gminy Karnice przygotowali uroczystość w porozumieniu z księdzem proboszczem parafii w Karnicach Krzysztofem Wiencis. W uroczystości za zmarłych strażaków uczestniczyli : Poseł na Sejm RP Konstanty Tomasz Oświęcimski,Radny Wojewódzki Artur Łącki , Kapelan Powiatowy OSP ks. Ireneusz PASTRYK , Wójt Gminy Karnice Lech Puzdrowski z Przewodniczącym Rady Gminy Andrzejem Przeździęk , Komendant Powiatowy PSP w Gryficach bryg. Dariusz Sobczyk wraz z Kadrą Oficerska Komendy Powiatowej PSP w Gryficach, Prezes ZOPZ OSP RP wraz z członkami Zarządu Powiatowego dh Franciszek Gródecki. Oprawę muzyczna Mszy Św. zagwarantowali : Orkiestra Strażacka z Gryfic pod kierunkiem p. K. Malickiego wraz z Organistą p. Andrzejem Wojtkiewiczem, poczty sztandarowe z jednostek OSP powiatu gryfickiego i KP PSP w Gryficach. Bardzo serdecznie dziękuje wszystkim za przygotowanie uroczystości ,obecność i modlitwę za zmarłych strażaków. Serdecznie dziękuję strażackiej liturgicznej służbie Ołtarza za posługę podczas Mszy Św. Pozdrawiam wszystkich strażaków i Wasze rodziny. Franciszek Gródecki - Prezes Zarządu Powiatowego OSP RP w Gryficach. Zapraszam do oglądania galerii zdjęć z uroczystości.

Tekst i zdjecia; F.G.

Goleniowski Dzień Strażaka 2014

Goleniowem w sobotę (10 maja 2014 r.) zawładnęli strażacy. W naszym mieście zorganizowane zostały Powiatowe Obchody Dnia Strażaka.

Obchody Powiatowe Dnia Strażaka rozpoczęła uroczysta Msza św. w intencji strażaków koncelebrowana była w kościele pw. św. Katarzyny. Po niej z towarzyszeniem orkiestry dętej „Wood & Brass Band” (ubranej adekwatnie do okoliczności w czerwone koszulki i hełmy), jednostki zawodowe i ochotnicze straży pożarnej przeszły ulicami Szczecińską, Sportową, Andersa i Konstytucji 3 Maja na Planty Goleniowskie, gdzie odbyła się główna część uroczystości. Kolumnę otwierały zabytkowe konne wozy strażackie, a zamykały współczesne samochody ratowniczo-gaśnicze.

Rozpoczynając uroczysty apel powitał przybyłych na święto strażackie gości, Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej, st. bryg. Bogusław Tunkiewicz, który powiedział „Dzisiaj chcemy zaprezentować to, czym dysponujemy – począwszy od najstarszych pojazdów liczących nawet 40 lat, po najnowsze z 2013 roku. Wszystkie są sprawne i gotowe do działania, a naszą ambicją jest, by do miejsca zdarzenia dotrzeć jak najszybciej i sprawnie przeprowadzić akcję ratowniczą. Jesteśmy wierni tradycji strażackiej, ale też musimy nadążać za nowoczesnością i cieszy nas, że przybywa nam nowoczesnego wyposażenia”. Nowoczesne wyposażenie straży to – jak podkreślił – przede wszystkim efekt dobrze układającej się współpracy z samorządami lokalnymi, za co starostom, burmistrzom i wójtom podziękował.

Na zakończenie tej części ponad 20 strażakom wręczono resortowe odznaczenia oraz awanse na kolejne stopnie.

Integralną częścią obchodów tego święta był festyn strażacki, mimo kapryśnej pogody cieszący się dużym zainteresowaniem goleniowian. Frajdę miały zwłaszcza dzieci. Największym zainteresowaniem – jak zauważyliśmy – cieszyły się wiekowe wozy strażackie zaprzężone w konie oraz nowoczesny i największy samochód pożarniczy straży lotniskowej. Były poza tym konkursy, pokaz ratownictwa medycznego, a dla zgłodniałych – grochówka zaserwowana przez żołnierzy.

Gośćmi strażaków byli między innymi: posłanka Magdalena Kochan, wiceminister Środowiska – Stanisław Gawłowski, z-ca komendanta wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej st. bryg. Mieczysław Cierpicki i wiceprezes Zarządu Oddziału Wojewódzkiego OSP dh Franciszek Gródecki, samorządowcy z terenu powiatu, wśród nich Starosta Tomasz Stanisławski oraz burmistrz Robert Krupowicz, oraz wielu innych zaproszonych gości.

Tekst; Arkadiusz Skrzypczak

Zdjecia ; Tomasz Gawroński

Zapraszamy do galerii:http://www.szczecin.zosprp.pl/index.php/galeria

Powiat Stragardzki - Spotkanie z Prezesami OSP

Oddział Powiatowy Związku OSP RP w Stargardzie Szczecińskim tworzy 9 oddziałów gminnych Związku OSP RP i 38 jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych. Na spotkaniu podsumuwującym 20img 20140118 115451 pomn13 rok i przedstawiające plany na 2014 rok przybyło 23 Prezesów Jednostek OSP. W spotkaniu wzięli udział zaproszeni goscie :

 Członek Prezydium Zarządu Głównego OSP RP - Druh Stanisław Kopeć, Dyrektor Zarządu Wykonawczego Oddziału Wojewódzkiego ZOSP RP woj.zachodniopomorskiego - Druh Tadeusz Szczepański, Przestawiciel Komendy Powiatowej PSP w Stargardzie Szczecińskim - asp.sztab.Maciej Onycher.

Tematyka spotkania pozwoliła na ustalenie szczegółów współpracy Zarządów Związku z OSP Powiatu Stargardzkiego. Zoobowiązano Druha Stanisława Kopcia, Druha Dariusz Zagrodzkiego do wystąpienia z propozycją organizacji wojewódzkich obchodów Dnia Strażaka. Przyjęto za zasadę, że takie spotkania są konieczne i będą odbywały się corocznie. Organizatorem spotkania było Prezydium Zarządu Oddziału Powiatowego Związku OSP RP w Stargardzie Szczecińkim.

tekst i zdjęcia; Dariusz Zagrodzki

                                                                                                         

 

 

 

Opłatek po strażacku

Decyzją Prezydium dsc 0416Zarządu Oddziału Powiatowego Związku OSP RP w Gryficach  9 grudnia b.r. zorganizowano uroczyste posiedzenie Zarządu Oddziału Powiatowego w Gryficach. Realizując Plan Pracy Zarządu Oddziału Powiatowego OSP RP na 2013 rok , gospodarzem spotkania   był Zarząd Gminny OSP w Karnicach wraz z Wójtem Lechem Puzdrowskim .    Posiedzenia zarządu składało się z dwóch części . I – roboczej , na której podjęto kilka ważnychuchwał dotyczących zrzeczenia się 1% podatku na rzecz jednostek OSP wskazanych przez podatników, przyjęto rezygnację Skarbnika Zarządu i w Jego miejsce powołano uchwałą nowego członka   Zarząduna funkcję Skarbnika w osobie dh Stanisława    Hyptę.  Ponadto uchwalono  Plan   Pracy Zarządu oraz kalendarz imprez i uroczystości powiatowych na 2014 rok.

Druga część posiedzenia miała charakter świąteczny . Odbyło się spotkanie opłatkowe Zarządu Oddziału z udziałem Posła na Sejm RP dh Konstantego Tomasza Oświęcimskiego , Zastępcy Zachodniopomorskiego Komendanta Wojewódzkiego PSP w Szczecinie st.bryg. Romana Budynka Starosty Gryfickiego Pana Kazimierza Sacia , Ks. Kapelana Powiatowego Ireneusza Pastryka, Wójta Gminy Karnice Pana Lecha Puzdrowskiego ,Przewodniczącego Rady Gminy w Karnicach Pana Andrzeja Przeździęka , Komendanta Powiatowego PSP w Gryficach st,bryg. Edwarda Pruskiego , Członka Zarządu Oddziału Powiatowego , Burmistrza Gryfic dh Andrzej Szczygła,Nadleśniczego Nadleśnictwa Gryfice Pana Pawła Gzyla. Obecni byli również Prezesi Zarządów Gminnych wraz z Komendantami Gminnymi OSP naszego powiatu.

Spotkaniu przewodniczył Prezes Zarządu Oddziału Powiatowego OSP RP w Gryficach dh Franciszek Gródecki , który po powitaniu gości i zgromadzonej braci strażackiej, zaprosił zebranych do uczczenia minutą ciszy pamięć druhów , którzy w tym mijającym roku odeszli na wieczną wartę do Pana.Młodzież działająca w Gminnym Ośrodku Kultury w Karnicach zaintonowała kolędę , której melodię wszyscy zebrani podjęli i wspólnie odśpiewali. Następnie zabrał głos Ks Kapelan , złożył strażakom życzenia z okazji Świąt Bożego Narodzenia oraz zapewnił o modlitwie za brać strażacką. Starosta Gryficki Pan Kazimierz Sać przyłączył się do życzeń i zaproponował Zarządowi Powiatowemu wspólne przygotowanie spotkania noworocznego dla rzeszy 500 strażaków w styczniu 2014 roku w obiekcie nowootwartej hali sportowej Gryf Arena w Gryficach. Powiedział też ,.że bardzo sobie ceni służbę strażaków a szczególnie ochotników , którzy kolejny raz pokazali swoje umiejętności w ratowaniu życia i mienia ludzi,podczas ostatniej nawałnicy huraganu KSAWERY.]

Życzenia dla strażaków w imieniu swoim oraz Zachodniopomorskiego Komendanta Wojewódzkiego PSP w Szczecinie złożył st. bryg. Roman Budynek –Zastępca ZKW PSP. Po oficjalnych wystąpieniach przełamano się opłatkiem wigilijnym , składano sobie wzajemnie życzenia.Wspaniała uczta wigilijna , wspólne śpiewanie kolęd , wspomnienia o byłych strażakach i rozmowy zakończyły uroczystość.

Zarząd Oddziału Powiatowego OSP RP w Gryficach bardzo serdecznie dziękuje Paniom z Ośrodka Kultury w Karnicach za przygotowanie stołu wigilijnego i Wójtowi Karnic. Na ręce Prezesa Zarządu OG dh Janusza Ławruszko , Komendanta Gminnego dh Piotra Strojka, Zarządowi Oddziału Gminnego OSP i członkom OSP w Karnicach, ślemy podziękowania za przygotowanie całej uroczystości.  

tekst: Franciszek Gródecki

zdjecia : Łukasz Rachubiński

Zapraszamy do galeri zdjęć :http://www.szczecin.zosprp.pl/index.php/galeria?view=ssgallery&;

OSP Płoty najlepsze w powiatowych zawodach sportowo-pożarniczych

W niedzielę 22 września na stadionie sportowym w Trzebiatowie rozegrane zostały Powiatowe Zawody Sportowo-Pożarnicze Ochotniczych Straży Pożarnych powiatu gryfickiego.

W zawodach wzięło udział 9 drużyn męskich, 7 kobiecych oraz gościnnie drużyna z niemieckiego Wandlitz. Wśród zaproszonych gości znaleźli się m.in. poseł na Sejm RP Konstanty Tomasz Oświęcimski i przedstawiciele służb mundurowych oraz licznie przybyli mieszkańcy Trzebiatowa. W wyniku sportowych zmagań najlepsze wyniki wśród pań uzyskały drużyny z OSP Kiełpino, OSP Świeszewo oraz OSP Gryfice. Wśród drużyn męskich najlepszy wynik uzyskała OSP Płoty wyprzedzając OSP Rybokarty i OSP Gryfice. Poza konkursem wystartowała też drużyna z klasy strażackiej LO TOM w Gryficach uzyskując czwarty wynik.

 

Pogoda dopisała, a całe zawody odbywały się w sportowej i koleżeńskiej atmosferze.

 

Tekst i zdjęcia: Stanisław Razmus

img 1730img 1740

img 1748img 1762

img 1777img 2088


img 2144img 2278img 2325img 2211img 2370img 2403


 

Rąbino - podsumowali swoją działalność

Informacja zbiorcza 
z przebiegu walnych zebrań
sprawozdawczych
w ochotniczych strażach pożarnych za rok
 2012 na terenie działania Oddziału
Gminnego Związku OSP RP
w
 Rąbinie 

Ochotnicze Straże Pożarne stanowią Związek ludzi którzy nie pozostają obojętni wobec nieszczęścia ludzkiego. Ludzie ci o każdej porze dnia lub nocy bez względu na panujące warunki atmosferycznie w razie potrzeby śpieszą na ratunek potrzebującym. Działania swe wykonują społecznie poświęcając swój czas, czasem zdrowie a nawet życie. Dlatego członkowie Ochotniczych Straży Pożarnych czynnie biorący udział w życiu straży cieszą się zaufaniem i sympatią społeczeństwa.

OSP niejednokrotnie stanowi jedyną organizację społeczną działającą na terenie wsi. Jak każda organizacja działa według swego statutu. Zbierają się   na corocznym zebraniu, aby dokonać podsumowania swych dotychczasowych działań oraz przyjąć plan działania na kolejny rok.

Podsumowania dokonali w rozbiciu na następujące zagadnienia:

1.Sprawy organizacyjne

2.Działalność bojowa

3.Sprawy szkoleniowe

4.Wyposażenie w sprzęt ratowniczy

5.Działalność finansowa

6.Działalność społeczno – kulturalna

Czytaj więcej: Rąbino - podsumowali swoją działalność

Powiatowe Eliminacje OTWP ŁOBEZ 2013 r.

img 2701Ogólnopolski Turniej Wiedzy Pożarniczej ”MŁODZIEŻ ZAPOBIEGA POŻAROM” jest konkursem popularyzującym przepisy i kształtujący umiejętności w zakresie ochrony ludności, zwierząt, ekologii, ochrony środowiska, ratownictwa i ochrony przeciwpożarowej.

W szczególności służy popularyzowaniu wśród dzieci i młodzieży znajomości przepisów, zasad postępowania na wypadek pożaru, klęsk żywiołowych, organizacji ochrony przeciwpożarowej oraz historii i tradycji ruchu strażackiego.

W poniedziałek 18.03.2013 w Gminnym Ośrodku Kultury w Resku uczniowie szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych z powiatu łobeskiego wzięli udział w eliminacjach powiatowych Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej pt. "Młodzież Zapobiega Pożarom" . Turniej pod patronatem Urzędu Gminy w Resku zorganizował Zarząd Oddziału Powiatowego ZOSP RP w Łobzie oraz Zarząd Oddziału Gminnego ZOSP w Resku przy współudziale Komendy Powiatowej PSP. Uczestnicy konkursu w turniejowej rywalizacji rozwiązywali testy pisemne oraz odpowiadali na dodatkowe pytania z zakresu szeroko rozumianej ochrony przeciwpożarowej. Wiedzę i umiejętności uczniów oceniała komisja pod przewodnictwem Prezesa Zarządu Oddziału Powiatowego ZOSP RP w Łobzie druha Krzysztofa Palucha.

W jej skład weszli również Prezes Zarządu Oddziału Gminnego ZOSP w Resku druh Jarosław Strózikowski, sekretarz ZOP ZOSP RP Teofil Kapla i Przedstawiciel KP PSP asp. sztab. Daniel Krakus

Czytaj więcej: Powiatowe Eliminacje OTWP ŁOBEZ 2013 r.

Narada Prezesów OSP w Powiecie Stargardzkim

dsc09993Z inicjatywy druha Dariusza Zagrodzkiego Prezesa Zarządu Oddziału Powiatowego Związku OSP RPw Stargardzie Szczecińskim dnia 26 stycznia 2013 roku w Gminnym Ośrodku Kultury w Kobylance odbyła się Narada Roczna Prezesów Ochotniczych Straży Pożarnych Powiatu Stargardzkiego.Obrady swą obecnościa zaszczycili :

- Druh Stanisław Kopeć - Członek Prezydium Zarządu Oddziału Głównego Związku OSP RP

- Druh Tadeusz Szczepański - Dyrektor Zarządu Wykonawczego Oddziału Wojewódzkiego Związku OSP RP woj. Zachodniopomorskiego

- St. Bryg. Wojciech Siergiej - Komendant Powiatowy PSP w Stargardzie Szczecińskim

- Wojciech Zaremba - Dyrektor Wydziału Zarządzania Kryzysowego Starostwa Powiatowego w Stargardzie Szczecińskim

 Tematem narady było omówienie spraw dotyczących funkcjonowania jednostek Ochotniczych Strazy Pożarnych w terenu powiatu stargardzkiego w 2013 roku. Po częsci wstepnej przerowadzonej prze druha Zagrodzkiego głos zabrali:

Druh Stanisław Kopeć przedstawił informację na temat prac władz centralnych i wojewódzkich Związku OSP RR.fotka1

Druh Tadeusz Szczepański poruszył kwestie dotacji do zakupu sprzętu i umundurowania strażaków oraz zasady ich przyznawania.

Starszy Brygadier Wojciech Siergiej przedstawił informacje dotyczące działań operacyjnych w 2012 roku i planów na 2013 rok.

Wojciech Zaremba omówił zasady korzystania z pomocy finansowej udzielanej przez Starostwo Powiatowe.

W dyskusji zabrało głos 5-ciu Prezesów OSP.

Poruszane tematy :

- Praca z młodzieżą

- Sposoby finansowania Jednostek OSP w Gminach

- Zasady rozpatrywania o wnioskach na odznaczenia

Kończąc naradę prezesów druh Dariusz Zagrodzki podziękował za przybycie i poinformował, że Narada Operacyjna Komendantów Gminnych i Naczelników OSP odbędzie się 23.02.2013 roku o godzinie 10:00 w Komendzie Powiatowej PSP w Stargardzie Szczecińskim oraz zobowiązał się do organizowania Narady Prezesów OSP raz na rok.

dsc00008

dsc00022

dsc00012

dsc00018Tekst : Dariusz Zagrodzki

Zdjęcia: Piotr Dolata

OSP Stare Bielice Skończyło "Roczek"

MAMY JUŻ ROK

W Piątek 14 września minął dokładnie rok od dnia, kiedy Sąd Rejonowy w Koszalinie postanowił wpisać w Krajowym Rejestrze Sądowym Stowarzyszenie Ochotnicza Straż Pożarna w Starych Bielicach.

  

Obchody I rocznicy powstania rozpoczęliśmy uroczysta mszą świętą w kościele pw. św. Stanisława w Starych Bielicach koncelebrowaną, którą prowadził proboszcz naszej parafii ks. Zbigniew Kukiel. Kazanie natomiast wygłosił ksiądz kapelan straży pożarnej mł. bryg. Ryszard Szczygieł.

Na naszą uroczystość przybyli znamienici goście: wiceprezes Zarządu Oddziału Wojewódzkiego OSP RP druh Jan Sachs, zastępca Komendanta Miejskiego PSP w Koszalinie brygadier Andrzej Kapustyński, kronikarz Zarządu Oddziału Powiatowego OSP RP druh Michał Stolarski, wójt gminy Biesiekierz druh Marian Hermanowicz oraz przedstawiciele OSP z Biesiekierza.

Po mszy odbył się apel, na którym wyróżniającym się druhom zostały wręczone dyplomy uznania oraz pięć kandydatek na strażaka złożyło uroczyste ślubowanie.

  

Dyplomy uznania otrzymali:

Roman Gadomski

Marian Hermanowicz

Michał Jazłowiecki

Mateusz Rezulak

Bożena Stefańska

Mateusz Stefański

Michał Stefański

Andrzej Stolarski

  

Rotę ślubowania wypowiedziały:

Iwona Gadomska

Małgorzata Jabłońska-Bauer

Anna Milewska

Paulina Nieznańska

Marzena Stolarska

Po apelu zorganizowaliśmy małe spotkanie w czasie, którego nie obyło się bez urodzinowego tortu i wspomnień.

  

 

  

Zobacz Galerię


  

Druh Andrzej Stolarski

ZAWODY SPORTOWO-POŻARNICZE RĄBINO

ZAWODY SPORTOWO-POŻARNICZE W GMINIE RĄBINO POW. ŚWIDWIN

W dniu 09.06.2012r. na stadionie sportowym w Rąbinie odbyły się Gminne Zawody Sportowo-Pożarnicze z udziałem jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych z Rąbina, Batynia i Białej Góry w kategorii męskich zespołów, Kobiecej Drużyny Pożarniczej z Białej Góry i dwóch zespołów   Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych z Rąbina. Zawody rozpoczęły się o godz. 11 hymnem strażackim „RYCERZE FLORIANA”.

Przed rozpoczęciem zawodów Prezes Zarządu Gminnego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych w Rąbinie a zarazem Wójt Gminy Rąbino Krzysztof Majewski wręczył strażakom medale i odznaczenia. Uroczystość była też okazją do złożenia podziękowań druhom – założycielom i pierwszym działaczom OSP Biała Góra- Bronisławowi Świdczak Janowi Grabia.

Zawody te miały nietypowy charakter ponieważ Prezes OSP Rąbino druh Waldemar Wiśniewski zmodyfikował regulamin wprowadzając nowe konkurencje do biegu sztafetowego i tak między innymi ustawiono zbiornik z wodą przez który trzeba było przejść ubierając ubranie OP1 (wojskowe) i pokonać drabinę. Zawodnicy stratowali parami tzn. po dwóch ale z tej samej drużyny. Kolejną przeszkodą było cięcie drzewa piłą ręczną, rąbanie drzewa toporkiem strażackim, pokonanie równoważni z prądownicą, na której zawodnik ustawił piłeczkę od tenisa, nalewanie wody do tarcz nalewowych przy pomocy hydronetek, pokonanie tunelu.

Czytaj więcej: ZAWODY SPORTOWO-POŻARNICZE RĄBINO

OSP SZCZECIN na WODS

Wojewódzkidsc 3054e Obchody Dnia Strażaka, które odbyły się w dniu 25 maja br. w Świnoujściu, uświetniły pokazy przygotowane przez Ochotniczą Straż Pożarną „Szczecin”.
Dla dzieci i młodzieży przygotowano wiele atrakcji, między innymi:
Symulacja wypadku samochodowego – wrak pojazdu osobowego wykorzystano do inscenizacji wypadku, w którym poszkodowana została jedna osoba. Do zadań uczestników należało zabezpieczenie miejsca zdarzenia, dbałość o własne bezpieczeństwo (rękawiczki), wezwanie pogotowia oraz udzielenie pomocy poszkodowanym. Niektórzy mieli okazję przećwiczyć techniki ewakuacji z pojazdu, układanie na desce, zakładanie kołnierza, kamizelki KED, opatrywanie ran na głowie, zakładanie szyny, itp. Dzieciaki radziły sobie z zadaniami znakomicie.
Skrzynki – tutaj zadaniem uczestnika była budowa wieży ze skrzynek i utrzymanie się na jej wierzchołku, mimo, że żadne rekordy w tej konkurencji nie padły, zabawa przysporzyła wielu emocji, pozwoliła pozbyć się strachu i choć przez chwilę być w powietrzu.
Kolejnym elementem była możliwość wcielenia się w strażaka. Uczestnik ubierał się w ‘nomex’, zakładał rękawice, hełm i w pełnym zabezpieczeniu testował narzędzia hydrauliczne, służące na co dzień do wykonywania dostępu (rozcinania, rozpierania, rozciągania, gniecenia), w celu udzielania pomocy bądź ewakuacji. Jak się okazało, obsługa nożyc czy rozpieraczy wcale nie jest taka łatwa, nawet dla starszych. Różne techniki cięcia testowano na aucie, które wycofano z użytkowania w ruchu drogowym.
Kolejny punkt to resuscytacja i użycie automatycznego defibrylatora zewnętrznego (AED) – dzieciaki ćwiczące na manekinach wykazały się bardzo dobrą znajomością zasad resuscytacji. Na koniec ratownicy OSP Szczecin zaprezentowali pokaz umiejętności z zakresu ratownictwa wysokościowego, wykonując kilka zjazdów z drabiny, przy użyciu sprzętu alpinistycznego. Dodatkowymi atrakcjami była możliwość skorzystania z symulatora dachowania oraz pokonanie toru sprawnościowego Firefighter Challenge.
Pokazy zaszczycili: nadbryg. Marek Kowalski – Zastępca Komendanta Głównego PSP, nadbryg. Henryk Cegiełka – Zachodniopomorski Komendant Wojewódzki PSP, druh Stanisław Dycha – Prezes Oddziału Wojewódzkiego Związku OSP RP. Honorowi goście wysoko ocenili przygotowane pokazy, zajęcia i działania edukacyjne, przy okazji miłej rozmowy, dowiedzieli się, czym zajmuje się jednostka OSP Szczecin, co zawodowo robią jej członkowie i jakie są perspektywy rozwoju. 

zdjecia i tekst: Mariusz Cyrulewski

Zobacz galerię.

Złożyli Ślubowanie

Zebranie sprawozdawcze Stowarzyszenia Ochotnicza Straż Pożarna w Starych Bielicach.

W dniu 25.02.2012r. w miejscowej Szkole Podstawowej miało miejsce pierwsze historyczne zebranie sprawozdawcze Stowarzyszenia

Ochotnicza Straż Pożarna w Starych Bielicach w czasie, którego 27 jej członków złożyło uroczyste ślubowanie.

Zebranie rozpoczął Prezes Zarządu Michał Stefański, który przywitał zaproszonych gości: radną gminy Biesiekierz panią Monikę Modła, wójta druha Mariana Hermanowicza, naczelnika Wydziału Operacyjnego KM PSP w Koszalinie st. kpt. Adama Gonciarz, wiceprezesa Zarządu Oddziału Wojewódzkiego OSP RP druha Jana Sachs, kronikarza Zarządu Oddziału Powiatowego OSP RP druha Michała Stolarskiego, naszego gospodarza dyrektora Szkoły Podstawowej w Starych Bielicach Marka Wawrzacza i komendanta Gminnego Związku OSP RP druha Romana Gadomskiego.        

Następnie dokonano wyboru prowadzącego zebranie, którym został Andrzej Stolarski oraz protokólanta Bożena Stefańska i komisji uchwał i wniosków: Piotr Grzelak, Michał Stefański i Roman Gadomski.

Po przyjęciu zaproponowanego porządku zebrania miało miejsce uroczyste ślubowanie na sztandar Zarządu Powiatowego. Rotę ślubowania wypowiedzieli:

Bućko Krystian

Czarnecki Andrzej

Gradowski Jakub

Grzelak Piotr

Jabłońska-Bauer Małgorzata

Janiszewski Michał

Jazłowiecki Michał

Kazimierczak Barbara

Kukla Arkadiusz

Łukaszewski Krystian

Ławrynowicz Paweł

Naniewicz Henryk

Plewa Krzysztof

Plewa Tomasz

Rezulak Mateusz

Sorbian Agata

Sorbian Józef

Sorbian Karolina

Stefańska Bożena

Stefańska Justyna

Stefańska Katarzyna

Stefański Mateusz

Stefański Michał

Stolarski Andrzej

Szewczykowski Marian

Urbański Kamil

Weynerowski Bartłomiej

W dalszej części zebrania Prezes Zarządu i Skarbnik przedstawili sprawozdania z działalności i finansowe za 2011 rok. W imieniu Komisji Rewizyjnej pracę Zarządu ocenił jej Przewodniczący druh Marian Szewczykowski.

Przedstawiając plan działania na 2012 rok Naczelnik druh Roman Gadomski zwrócił szczególna uwagę na potrzebę skierowania jak największej liczby członków naszego stowarzyszenia na szkolenie podstawowe, zakup umundurowania i podstawowego wyposażenia oraz rozpoczęcie prac nad budową remizy ze świetlicą wiejską. Omówił też plan imprez organizowanych przez jednostki OSP naszej gminy i powiatu oraz zakres naszego w ich uczestnictwa.

Skarbnik druhna Bożena Stefańska przedstawiła plan finansowy, którego główną częścią są dotacje z budżetu gminy oraz planowane dochody ze składek członków OSP i darowizn

W czasie dyskusji głos zabierali nasi goście, Naczelnik Wydziału Operacyjnego KM PSP st. kpt. Adam Gonciarz scharakteryzował zagrożenia, jakie mogą występować na naszym terenie, przedstawił propozycje szkoleń w bieżącym roku oraz wyraził nadzieję, że nasza OSP będzie się nadal dynamicznie rozwijać i zapewnił o pełnym wsparciu ze strony KM PSP zwłaszcza w zakresie szkolenia strażaków.      

Wójt gminy Biesiekierz zadeklarował swoje całkowite poparcie dla działalności naszego stowarzyszenia i zobowiązał się, że zrobi wszystko żeby środki zaplanowane w budżecie gminy na naszą działalność zostały w pełni wykorzystane.

Dalszej wytrwałości i zapału w działaniu na rzecz miejscowej społeczności i ochrony przeciwpożarowej życzył nam Wiceprezesa Zarządu Oddziału Wojewódzkiego OSP RP druh Jan Sachs, który zwrócił również uwagę na potrzebę istnienia jednostki OSP na naszym terenie.

Po zakończeniu dyskusji na wniosek przewodniczącego Komisji Rewizyjnej członkowie stowarzyszenia jednomyślnie udzielili Zarządowi absolutorium za rok 2011 oraz przyjęli plan działania i finansowy na 2012.            

Ostatnią częścią zebrania było przyjecie wniosków i uchwał, które w imieniu komisji uchwał i wniosków przedstawił druh Piotr Grzelak.

W wyniku głosowań przyjęto następujące wnioski i uchwały:

  1. 1.Realizacja zadania: „Zaspokojenie potrzeb społecznych i kulturalnych mieszkańców Starych Bielic poprzez budowę świetlicy wiejskiej wraz z remizą strażacką”.
  2. 2.Zakup dla OSP Stare Bielice środków ochrony osobistej i umundurowania strażaka.
  3. 3.Ustalenie miesięcznej składki członkowskiej w wysokości 3 zł.
  4. 4.Wybór druha Krzysztofa Plewa do Zarządu Gminnego OSP w Biesiekierzu.

Na zakończenie Prezes Zarządu podziękował gościom i członkom OSP za aktywny udział w zebraniu i zaprosił do konsumpcji tortu w kształcie pojazdu strażackiego.

                                                                                                                                                Druh Andrzej Stolarski

Powiat kamieński

Sukces Ochotniczych Straży Pożarnych w Jarszewie i Starej Dąbrowie !

Projekt „Wystarczy chcieć. Nowe kwalifikacje strażaków OSP - nowe spektrum działań ratowniczych” przygotowany przez Ochotniczą Straż Pożarną w Jarszewie (pow. kamieński) uzyskał najwyższą ocenę i dofinansowanie w wysokości 49.770 zł ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Priorytetu IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach Działanie 9.5 Oddolne inicjatywy edukacyjne na obszarach wiejskich.
Zwycięski wniosek został opracowany przez Prezesa OSP - Druha Ariela Juszczaka. W ramach projektu zostanie przeszkolonych 72 strażaków ochotników z terenu powiatu kamieńskiego w zakresie ratownictwa medycznego, kierowania ruchem drogowym, obsługi podestów ruchomych, sternika motorowodnego oraz obsługi urządzeń elektroenergetycznych do 1 kV. Realizacja szkoleń rozpocznie się 4 kwietnia 2011 roku i potrwa do końca roku.
Wśród projektów, które zostały zakwalifikowane do dofinansowania jest także wniosek OSP Stara Dąbrowa (pow. stargardzki) pt. „Wyszkoleni strażacy - bezpieczna gmina”.