Wypracowane wnioski do Komisji ds. Młodzieży Zarządu Głównego

                                                                    Szczecin, dnia 08.08.2013 r.

 

 

Komisja Młodzieży i Sportu

                                                                                   Zarządu Głównego ZOSP RP

 

Wojewódzka Komisja ds. Młodzieży przy ZOW ZOSP RP w Szczecinie podczas obrad   w dniu 12.XI.2012 r. wypracowała wnioski dotyczące zmian w regulaminie ogólnokrajowym OTWP i zobowiązała przewodnicząca komisji do przedstawienia ich na posiedzeniu komisji ds. młodzieży ZG ZOSP RP. Zmiany o których mowa powinny dotyczyć:

- dopisania do eliminacji środowiskowych możliwości organizowania ich przez

   jednostki   OSP,

- uszczegółowienia wieku dzieci i młodzieży biorących udział w poszczególnych

Grupach ( w szczególności dotyczy to szkół podstawowych),

- 1 uczestnik może brać udział w jednych eliminacjach gminnych, powiatowych czy

wojewódzkich jeśli np. mieszka na terenie jednego województwa, a uczy się na

   terenie innego województwa,

- nie wymieniać z nazwy organizatorów OTWP,

- zastanowić się nad uczestnictwem w kolejnym finale centralnym OTWP zwycięscy  

finału centralnego z poprzedniego roku bez potrzeby udziału w eliminacjach (zasada

ta dotyczy zdobywców pierwszego miejsca). Komisja proponuje znieść ten zapis i

dać możliwość startowania laureatom szczebla wojewódzkiego tylko z danego roku.

            Ponadto podczas spotkania Komisji z przewodniczącymi Powiatowych Komisji ds. Młodzieży ZOSP RP Województwa Zachodniopomorskiego, które odbyło się 27 kwietnia 2013 r. postanowiono przekazać do Komisji ZG celem rozpatrzenia niżej wymieniony wniosek :

„Należy ustalić ścisły zakres zagadnień obowiązujących na eliminacjach OTWP poczynając od szczebla gminnego, a kończąc na szczeblu krajowym- jednolity dla całego kraju”.

Zgodnie z regulaminem OTWP młodzież podzielona jest na trzy grupy wiekowe, i we wszystkich obowiązują te same zagadnienia. Młodzież i ich opiekunowie nie wiedzą co trzeba opanować w poszczególnych grupach wiekowych. Należy ustalić zakres wiedzy dla danej grupy wiekowej i materiały z których mogą korzystać .

Pytania turnieju mijają się z jego nazwa i głównym celem tj: „Młodzież zapobiega pożarom”. Wiedza zdobyta przez młodzież podczas OTWP powinna mieć zastosowanie w codziennym życiu tych młodych ludzi . W chwili obecnej młodzież musi znać biegle zagadnienia z prawa budowlanego i zabezpieczeń budynków odpowiadając na pytania na które nie odpowiedziałby nie jeden strażak OSP czy PSP.

                                                                        Przewodnicząca

                                    Wojewódzkiej Komisji ds. Młodzieży OW ZOSP RP w Szczecinie

                                                                       Danuta Raniowska

Dodatkowe informacje