KONKURS PLASTYCZNY 2014

Zgodnie z regulaminem Ogólnopolskiego Konkursu Plastycznego „Zapobiegajmy Pożarom”, ruszyła kolejna edycja. Termin nadsyłania prac plastycznych na eliminacje wojewódzkie upływa z dniem 31 grudnia 2013 roku. Spotkanie laureatów szczebla wojewódzkiego odbędzie się podczas eliminacji wojewódzkich OTWP w kwietniu 2014 roku.

Zapraszamy wszystkich zainteresowanych do wzięcia udziału w konkursie. Konkurs odbywa się drogą eliminacji na poszczególnych szczeblach, elimnacje środowiskowe i gminne do 30 listopada, powiatowe do 31 grudnia. Finał wojewódzki do końca stycznia 2014 roku, finał centralny do końca marca 2014 roku. Do udziału w eliminacjach wojewódzkich będą dopuszczone tylko prace, które brały udział w eliminacjach szczebla gminnego i powiatowego ( miejskiego) przesłane za pośrednictwem ogniw związku zgodnie z regulaminem Konkursu Plastycznego. http://www.zosprp.pl/files/regulaminy/50-9-2008.pdf

Serdecznie zapraszamy do udziału w konkursie !!!

        

 

Dodatkowe informacje