Informacja z prac Komisji ds. Młodzieży za 2015 rok

                              INFORMACJA  Z DZIAŁALNOŚCI

   Komisji ds. Młodzieży Oddziału Wojewódzkiego Związku OSP RP      

                       Województwa     Zachodniopomorskiego

                       w okresie od 01.01. do 31.12. 2015 roku

 

Komisja w składzie:

 Danuta Raniowska- Przewodnicząca

Krzysztof Barski- Wiceprzewodniczący

Jan Będzak- Sekretarz

Marian Kowalewski- Członek

Wojciech Ukleja - Członek

Jan Suszczyński- Członek

 

odbyła 2 posiedzenia w dniach 21 stycznia i 18 listopada 2015 r. podczas których pracowała wg przyjętego harmonogramu posiedzeń i zajmowała się niżej wymienionymi zagadnieniami:

1/ Nakreślenie kierunków działania oraz uchwalenie planu pracy komisji na rok 2015. 2/Zapoznanie się z zagadnieniami i planami zamierzeń Komisji ds. Młodzieży i Sportu ZG

   ZOSP RP na 2015 rok .

3/ Omówienie spraw dotyczących obozu MDP , organizacji konkursu OTWP        

   i konkursu plastycznego.

4/ Ustalenie harmonogramu udziału członków komisji w konkursach, spotkaniach                    

   i uroczystościach z udziałem młodzieży na terenie województwa i kraju.

 Ponadto członkowie komisji w 2015 roku uczestniczyli:

1/ w pracach wojewódzkiej komisji oceniającej prace plastyczne w konkursie pn.

   „Zapobiegajmy Pożarom” ( Szczecin 21.01.2015 r.) ;

2/ w pracach komisji wojewódzkich eliminacji Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy

   Pożarniczej „Młodzież Zapobiega Pożarom”, który odbył się 25.04.2015 r. w Resku;

3/ w XXXVIII Finale Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej "Młodzież Zapobiega

     Pożarom", który się odbył w dniach 29-31 maja 2015 r. w Polanicy-Zdroju jako

     opiekunowie dzieci i młodzieży reprezentującej woj. zachodniopomorskie;

4/ w XX Międzynarodowych Spotkaniach Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych CTIF,

   które odbyły się w dniach 19-26.VII.2015 r. w Opolu.

Ponadto Przewodnicząca Komisji uczestniczyła w 2 posiedzeniach Komisji ds. Młodzieży i Sportu i w 2 posiedzeniach Zespołu ds. Polsko- Niemieckiej Wymiany Młodzieży (PNWM) Zarządu Głównego ZOSP RP W Warszawie.

           

           

 Przewodnicząca

Wojewódzkiej Komisji

ds. Młodzieży przy ZOW w Szczecinie

Danuta Raniowska

 

 

Dodatkowe informacje