Związek Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej
jest ogólnopolskim stowarzyszeniem posiadającym osobowość prawną, który zrzesza Ochotnicze Straże Pożarne
Posiada status organizacji pożytku publicznego (KRS 0000116212)Na terenie województwa zachodniopomorskiego Związek OSP RP zrzesza 487 Ochotniczych Straży Pożarnych, z czego 159 jednostek jest włączonych do Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego.
Powołanych zostało
163 JOT (jednostek operacyjno-technicznych):
9 - I kategorii,  37 - II kategorii,  66 - III kategorii,  50 - IV kategorii.

OSP w województwie zachodniopomorskim skupiają
15.419 członków,
z czego
11.087 osób bierze czynny udział w akcjach ratowniczo-gaśniczych.
W OSP działa
41 Kobiecych Drużyn Pożarniczych z 1.014 kobietami.
Członkostwo honorowe w OSP posiada
1.070 osób, a 1.502 osoby mają status członka wspierającego.

Przy OSP działają
274 Młodzieżowe Drużyny Pożarnicze (MDP),
które liczą
3.723 członków: 2.545 chłopców i 1.178 dziewcząt.
W 2009 roku do MDP przystąpiło
1.027 osób,
a
374 osoby po opuszczeniu MDP pozostały w OSP i są aktywnymi strażakami.

OSP posiadają
658 pojazdów: 90 ciężkich, 329 średnich i 239 lekkich.
136 samochodów jest młodszych niż 15 lat, a 284 mają ponad 25 lat.
284 jednostki mają jeden pojazd, 98 - dwa, 39 - trzy, 9 - cztery, a 5 jednostek posiada pięć samochodów. 52 OSP nie posiadają samochodu pożarniczego.

W 2009 roku w województwie zachodniopomorskim odnotowano
19.481 zdarzeń. Jest to spadek w stosunku do roku poprzedniego o 25,47%.
49,8% wszystkich zdarzeń stanowiły miejscowe zagrożenia.
Ogółem w tych wszystkich zdarzeniach wzięły udział
26.704 zastępy OSP
z
112.325 ratownikami. Samodzielne akcje ratowniczo-gaśnicze jednostki OSP przeprowadziły przy 27% wszystkich zdarzeń.
Najbardziej aktywne w działalności operacyjnej w 2009 roku jednostki OSP to:
Trzebiatów -
217 zdarzeń, Złocieniec - 199 zdarzeń, Czaplinek - 174 zdarzenia, Chojna - 172 zdarzenia oraz Barlinek - 170 zdarzeń.

W województwie zachodniopomorskim funkcjonuje ponadto
9 strażackich orkiestr dętych i 10 strażackich zespołów artystycznych.

Związek OSP RP w województwie zachodniopomorskim posiada 104 oddziały gminne (miejsko-gminne lub miejskie) oraz 20 oddziałów powiatowych.

Związek OSP RP prowadzi działalność kulturalno - oświatową (turnieje wiedzy pożarniczej, konkursy plastyczne, przeglądy orkiestr, spotkania zespołów artystycznych, obozy szkoleniowo-wypoczynkowe dla członków MDP) oraz popularyzuje dorobek historyczny ruchu strażackiego (konkursy kronik, na wspomnienia, pamiętniki). Związek rozwija też działalność sportową poprzez zawody sportowo-pożarnicze dla OSP i MDP.

Ponadto Związek OSP RP prowadzi działalność szkoleniową z zakresu ratownictwa medycznego, wodnego i innych.

W ramach wspierania Ochotniczych Straży Pożarnych Związek OSP RP pozyskuje środki finansowe na dopłaty do zakupu i karosacji samochodów pożarniczych
oraz do sprzętu pożarniczego i umundurowania.

                                                                                                                            Dane na dzień 31 grudnia 2009r.