OFERTA SZKOLENIOWA W 2014

 Informujemy, że w 2014 roku kursy podstawowe oraz potwierdzające w zakresie kwalifikowanej pomocy medycznej dla strażaków-ochotników (organizowane według rozporządzenia Ministra Zdrowia (Dz. U. Nr 7, poz. 60 z dnia 19 marca 2007 roku) w sprawie kursu w zakresie kwalifikowanej pierwszej pomocy),  odbywać się będą  w Ośrodkach Szkoleniowo-Wypoczynkowych Związku OSP RP w Pruszczu Gdańskim oraz Turawie ( woj. Opolskie) w systemie tzw. stacjonarnym. Termin wyznaczony dla województwa zachodniopomorskiego to 12-19 października 2014 roku w Pruszczu Gdańskim oraz od 12 do 18 października w Turawie. Kurs potwierdzający uprawnienia Pruszcz Gdański w terminie 14 – 16 marca 2014.

Jednocześnie informuję, że wzorem lat ubiegłych czynimy starania o pozyskanie środków na organizację szkoleń z zakresu KPP w tzw. systemie weekendowym na kursie podstawowym. W przypadku pozytywnego rozpatrzenia naszych wniosków takie szkolenia odbywać się będą w drugiej połowie roku.

Termin zgłaszania kandydatów upływa

  1. KPP w Pruszczu Gdańskim - 30 czerwca,
  2. KPP w Turawie - 30 czerwca,
  3. KPP weekendowe - 30 czerwca, (odbedzie sie w przypadku pozyskania środków.)
  4. KPP kurs potwierdzający- 25 lutego 2014,

W związku z różnymi źródłami finansowania w 2014 roku, może obowiązywać częściowa odpłatność za kursy po stronie uczestnika bądź organu delegującego.

Karta zgłoszenia dostępna w zakładce dokumenty.


W dniach 6-7 czerwca w CNBOP-PIB w Józefowie odbędzie się kolejne szkolenie z zakresu certyfikacji, dopuszczenia i odbioru sprzętu użytkowanego w OSP, tym razem na szkolenia zapraszamy osoby funkcyjne OSP odpowiedzialne za eksploatacje, zakup sprzętu. ( komendanci Gminni,kandydaci na komendantów, Naczelnicy OSP, Prezesi. Karta zgłoszenia  na stronie zarządu.


Animatorów polsko- niemieckiej wymiany młodzieży- wnioskodawców PNWM w zapraszamy na szkolenie w dniach 26.02-1.03.2014 r. które odbędzie się w Ośrodku szkoleniowo-wypoczynkowym ZOSP RP „ Strażak” w Turawie. Więcej na stronie;http://www.zosprp.pl/?q=content/polskoniemiecka-wspolpraca-mlodziezy

Nabór zakończony dnia 04.02.2014 r.


            Kurs dla sędziów zawodów sportowo-pożarniczych MDP, OSP, KDP wg CTIF obędzie się w w dniach 27-30.03.2014 r. w Pruszczu Gdańskim, woj. pomorskie. Chętnych zapraszamy do zgłoszenia udziału. Karta zgłoszenia w zakładce dokumenty. Termin zgłoszenia do 28 lutego 2014 r. Decyduje kolejność zgłoszeń.

 

ZAPRASZAMY DO UDZIAŁU W SZKOLENIACH.