Przydatne informacje na 2017 rok ( Szkolenia, OTWP, Obóz)

 Informujemy, że w 2017 roku kursy podstawowe oraz potwierdzające w zakresie kwalifikowanej pomocy medycznej dla strażaków-ochotników (organizowane według rozporządzenia Ministra Zdrowia (Dz. U. Nr 7, poz. 60 z dnia 19 marca 2007 roku) w sprawie kursu w zakresie kwalifikowanej pierwszej pomocy), będą odbywać się w Ośrodku Szkoleniowo-Wypoczynkowym Związku OSP RP w Pruszczu Gdańskim w systemie tzw. stacjonarnym. Termin wyznaczony dla województwa zachodniopomorskiego to wrzesień 2017 r. Kurs potwierdzający uprawnienia Pruszcz Gdański - grudzień 2017 rok.

Jednocześnie informujemy, że wzorem lat ubiegłych czynimy starania o pozyskanie środków na organizację szkoleń z zakresu KPP w tzw. systemie weekendowym na kursie podstawowym. W przypadku pozytywnego rozpatrzenia naszych wniosków takie szkolenia odbywać się będą w drugiej połowie roku. Termin zgłaszania kandydatów upływa 30 czerwca, zgłoszenie do pobrania na stronie www. szczecin.zosprp.pl.

W związku z różnymi źródłami finansowania w 2017 roku, może obowiązywać częściowa odpłatność za kursy po stronie uczestnika bądź organu delegującego.

    Obóz dla członków MDP odbędzie się dniach 17.07 - 27.07.2017 rok w Wambierzycach . W obozie udział mogą wziąć dziewczęta i chłopcy z roczników 2003-2006, które potrafią się zaadaptować do warunków wypoczynku w systemie namiotowym. W pierwszej kolejności będą kwalifikowane osoby, które zgłaszają się pierwszy raz. Możliwe będzie zakwalifikowanie innych roczników w razie wolnych miejsc.  Karta kwalifikacyjna i Vademucum Obozowe do pobrania na stronie Zarządu. Koszt jednego uczestnika będzie ustalony w terminie późniejszym i przekazany odrębną informacją.

Eliminacje Wojewódzkie OTWP, oraz spotkanie laureatów Konkursu Plastycznego   „ Zapobiegajmy Pożarom” odbędą się w dniu 22 kwietnia 2017 r. w Połczynie Zdroju pow. świdwiński. Zgłoszenia laureatów powiatowych OTWP proszę przesłać do dnia 05 kwietnia 2017 r.

. Uwaga ! w roku 2017 obowiązuje nowe uszczegółowienie regulaminu OTWP dla województwa zachodniopomorskiego, dostępne na naszej stronie internetowej.

W dniu 29 kwietnia 2017 roku w trakcie zjazdu wojewódzkiego odbędzie się wystawa kronik. Zapraszamy wszystkich chętnych do zaprezentowania swojej twórczości. Na potwierdzenie chęci zaprezentowania kroniki podczas wystawy oczekujemy do dnia 5 kwietnia. ( telefonicznie lub email)

         Wzorem lat ubiegłych Oddział Wojewódzki będzie prowadził nabór wniosków na dopłaty do zakupu sprzętu i umundurowania strażackiego. Informacje tym zakresie dostępne będą na stronie internetowej oddziału.

T.Sz.