FINAŁ WOJEWÓDZKI KONKURSU PLASTYCZNEGO " ZAPOBIEGAJMY POŻAROM"

2-W dniu 19 stycznia 2016 roku obradowała wojewódzka komisja konkursu plastycznego, która oceniła prace plastyczne nadesłane na Konkurs Plastyczny „Zapobiegajmy Pożarom”. Komisja pracowała w składzie:

1.      Danuta Raniowska     - Przewodnicząca Komisji Oceniającej,

2.      Agnieszka Pluta         - nauczyciel plastyki – członek Komisji Oceniającej

3.      Krzysztof Barski       - sekretarz Komisji Oceniającej

4.      Jan Będzak                 - członek Komisji Oceniającej

5.      Marian Kowalewski   - członek Komisji Oceniającej

W sumie wpłynęło 155 prac plastycznych wykonanych w różnych technikach: pastele, akwarele, kredki, grafiki, farby plakatowe, płaskorzeźba z papieru.

Prace uczestników oceniane były według następujących grup wiekowych:

I grupa – przedszkolaki - 28 prac,

II grupa – klasy I – III szkoły podstawowej - 46 prac,

III grupa – klasy IV – VI szkoły podstawowej - 39 prac,

IV grupa – gimnazja - 26 prac,

VI grupa – dorośli, środowiskowe domy samopomocy, warsztaty terapii zajęciowej   - 16 prac.

 

Wyróżniono następujące osoby, spośród których laureaci od I do III miejsca oraz wyróżnieni reprezentować będą Województwo Zachodniopomorskie            na szczeblu centralnym.

 

I grupa – przedszkolaki :

Laureaci :

1. Emma GRYGIER l. 5 – Fundacja Kultury i Sportu „Prawobrzeże”  w Szczecinie,

 2.Nikola DOLIŃSKA l. 5 – Szkoła Podstawowa – Grupa Przedszkolna w Konikowie pow. koszaliński.

 

Wyróżnienia :

1.Jagoda PODWORSKA l.5 - Przedszkole nr 2 im. Misiaw Gryfinie pow. gryfiński

2.Oskar MAJBRODA l. 6 – Szkoła Podstawowa – Grupa Przedszkolna w Postominie, pow. sławieński.

II grupa   klasy I - III szkoły podstawowej :

 

Laureaci :

1.Maja IWANIEC l. 7 - Choszczeński Dom Kultury w Choszcznie, powiat choszczeński,

2.Weronika WINNICKA l. 7 – Fundacja Kultury i Sportu „Prawobrzeże”, ul. Seledynowa 91A w Szczecinie,

3.Łukasz SZPAK l. 6 – Szkoła Podstawowa im. M.w Sławęcinie, pow. choszczeński.

Wyróżnienia :

1.Zuzanna JANKOWSKA l. 9 – Szkoła Podstawowa im. Henryka Sienkiewicza w Bobolicach, pow. koszaliński,

2.Tymoteusz CIEPLUCHA l. 6 - Szkoła Podstawowa w Reptowie, pow. stargardzki

 

III grupa klasy IV – VI szkoły podstawowej :

 

Laureaci :

1.Otylia PIECHOWIAK l. 10 – Choszczeński Dom Kultury w Choszcznie pow. choszczeński,

2.Adrian KRZYSZKOWSKI l. 12 – Publiczna Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Redle, pow. świdwiński,

3.Agnieszka KAŁKA l. 10 - Choszczeński Dom Kultury wpow. choszczeński,

Wyróżnienia:

1.Aleksandra RYBIŃSKA l. 12 - Szkołaim. prof. Władysława Szafera w Barwicach  pow. szczecinecki,

2.Karolina CHRUŚCICKA l. 10 - Szkoła Podstawowa nrw Gryfinie, pow. gryfiński.

 

IV grupa - gimnazjaliści

Laureaci :

1.Klaudia MAKOWSKA l. 15 – Zespół Szkół w Rąpow. świdwiński,

2.Małgorzata HŁADONIUK l. 14 – Choszczeński Domw Choszcznie, pow. choszczeński,

3.Ewa JABŁOŃSKA l. 14 – Gimnazjum im. Januszaw Chojnie pow. gryfiński,

3. Dagmara BERKIEWICZ l. 15 - Zespół Szkół we Wrześnicy             pow. sławieński

VI grupa dorośli, środowiskowe domy kultury, warsztaty terapii zajęciowej

Laureaci :

1.Praca zbiorowa : Adam KMITA l. 53, Andrzej KMITA l. 48,  Jacek DRABIK l. 41, Tomasz DRABIK l. 41 – Środowiskowy Dom Samopomocy w Choszcznie, pow. choszczeński,

2.Henryk ŻURAWSKI l. 55 - Środowiskowy Dom Samopomocy „Radość”   w Połczynie Zdroju, pow. świdwiński,

3.Piotr PASZKOWSKI l. 50 – Środowiskowy Domw Choszcznie, pow. choszczeński.

Wyróżnienie :

1.Krzysztof STASIAK l. 36 –    Warsztaty Terapii Zajęw Choszcznie pow. choszczeński,

2.Agnieszka MAJCHRZAK l. 30 – Warsztaty Terapii Zajęw Choszcznie pow. choszczeński.

GRATULUJEMY WYRÓŻNIONYM

Wyróznione prace zostały przesłane do kolejnego etapu konkursu na finał krajowy.

Spotkanie laureatów szczebla wojewódzkiego odbędzie sie 23 kwietnia 2015 w Połczynie Zdroju.

T.Sz.